home
wat biedt Be Balanced
over Be Balanced
waarom Be Balanced
modellen en instrumenten
contact
linkedin

AANPAK


De aanpak van BE BALANCED kenmerkt zich door een bijdrage te leveren aan een integrale, procesgerichte aanpak.
In de analysefase doet BE BALANCED onderzoek naar de samenhang tussen de verschillende instrumenten en (HRM)-processen om de vraagstukken in een bredere context te kunnen plaatsen.
De directe ondersteuning vindt plaats binnen de eigen teams; de natuurlijke werkplek waar het merendeel van de interactie en beïnvloeding plaatsvindt.

BE BALANCED faciliteert teams vanuit een positieve grondhouding met respect voor de ander, maar schuwt de confrontatie niet! Reflectie (tijd nemen om te vertragen!), bewustwording en zelfkennis staan centraal bij de facilitatie. Verandering komt van binnenuit en is alleen mogelijk als werknemers bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen. Uiteindelijk gaat het om diepere bewustwording van belemmerende overtuigingen en patronen en coacht Be Balanced de stappen tot bewustwording, herkenning en acceptatie hiervan om bewust keuzes te kunnen maken en te komen tot persoonlijk leiderschap.